piatok 22. mája 2015

Eva Pilarová

Najzaujímavejšie na bravúrnom vystúpení Evy Pilarovej v rámci festivalu Trutnoff 2014 pre mňa bolo, že som nepocítil (očakávanú) nostalgiu ani žiaden ochkavý sentiment
Vzdychať som samozrejme vzdychal, ale realitou a nad hlasom, ktorý má svoju hodnotu v každom priestore a v akejkoľvek dobe (od malej divadelnej sály v šesťdesiatych rokoch 20. storočia až po ufúľaný festival v treťom miléniu). 

Žiadne komentáre: