nedeľa 5. septembra 2021

Pokořen 2020 & deti & ľudia & psy

Po/Kořen 2020, ako slávnosť bytia, ako potvrdenie jeho zmyslu, ako listovanie v rodinnom albume, ako odmietnutie času, ako kolektívna emócia, ako omamný nádych, ako echo človečenstva, ako inštinktívna obranná reakcia, ako imaginatívne gesto vzájomnosti, ako naivná poézia, ako kmeňová interakcia, ako beatnická nostalgia, ako terapia spontánnosťou, ako koncert vnútorného hlasu, ako sérum proti pandémii doby, ako ...
Už je to dávno, ale fotografie mi pripomínajú každú chvíľu, tvár aj melódiu. Vytvorené svetlom, akoby odkazovali k pôvodu toho spoločenstva a dobám, v ktorých sme ešte nepotrebovali skrýše.
Po/Kořen je návratom k podstate zabudnutých všedností, k úsmevom zadarmo, náručiam dokorán a tichým spojeniam očí, v ktorých je možné kotviť.
Je prítomnosťou mimo času, uspokojením sa len so šťastím bytia, meandrami krásy detstva, mladosti aj šedín, prelínaním konečného súcna s nedozernou oblohou, je rezignáciou dilemy, .... 
Tam viem, odkiaľ som prišiel a kam by som mal ísť.

Žiadne komentáre: